Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ016 Ιστορία του Βόλου (2012)

Περιέχει 7 συνεντεύξεις από μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΙΑΚΑ σχετικά με διάφορες πτυχές της ιστορίας του Βόλου (πλημμύρα 1955, κατοχή-εμφύλιος, Ελληνογαλλική σχολή, Μικρασιάτες πρόσφυγες, ΤΕΜ, προσκοπισμός).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας