Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ001 Καπνοβιομηχανία Ματσάγγου (2001)

Περιέχει 13 συνεντεύξεις με πρώην εργάτες και εργάτριες, συνδικαλιστές και υπαλλήλους της Καπνοβιομηχανίας Ματσάγγου. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν από ερευνητές του προγράμματος Προφορικότητα και η κοινωνική μνήμη του Νομού Μαγνησίας: Ο Βόλος και το Πήλιο στον 20o αιώνα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας