Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ025 Αποβιομηχάνηση (2018)

19 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από προπτυχιακούς φοιτητές του Ι.Α.ΚΑ για το θέμα της αποβιομηχάνισης. Οι πληροφορητές είναι γεννημένοι μεταξύ 1944 και 1972 και ο εργασιακός τους βίος καλύπτει κυρίως το διάστημα από τη δεκαετία του 1980 μέχρι σήμερα, ενώ οι γεροντότεροι έχουν δουλέψει σε εργοστάσιο και στη διάρκεια της χούντας και της μεταπολίτευσης. Αυτό σημαίνει ότι οι αφηγήσεις ζωής της συλλογής έχουν μεγάλο ενδιαφέρον για τη μελέτη της αποβιομηχάνισης, καθώς οι εμπειρίες των αφηγητών καλύπτουν συχνά τόσο μια εποχή «ευημερίας» με άφθονες ευκαιρίες απασχόλησης στα μέσα της δεκαετίας του 1980, όσο και τον προσωπικό και επαγγελματικό καταποντισμό που σημειώθηκε στις επόμενες δεκαετίες, και ιδίως στα χρόνια της κρίσης. Οι ραγδαίες αλλαγές στον κόσμο της εργασίας οφείλονται κυρίως στην απορρύθμιση των σχέσεων εργασίας στη δεκαετία του 1990 και στο κλείσιμο πολλών εργοστασίων λόγω ανταγωνισμού με φθηνά προϊόντα από την Κίνα, τη Βουλγαρία κλπ και λόγω της μετεγκατάστασης ελληνικών επιχειρήσεων σε γειτονικές χώρες στα χρόνια της κρίσης. Οι συνεντεύξεις αφορούν κυρίως επιχειρήσεις μετάλλου και ιματισμού που έκλεισαν μετά το 2006. Το δείγμα περιλαμβάνει 15 άντρες και 4 γυναίκες.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας