Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ014 O Εμφύλιος (2009 - 2013)

Η συλλογή αυτή περιέχει συνεντεύξεις που αφορούν την περίοδο του εμφυλίου πολέμου και δεν συμπεριλαμβάνονται σε άλλες θεματικές. Συμπεριλαμβάνονται 43 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν από τον Βασίλη Σάνδρη σχετικά με τις στρατολογήσεις του Δημοκρατικού Στρατού και την Πορεία των Αόπλων, καθώς και τη συνάντηση ενόπλων των δύο αντίπαλων στρατοπέδων στη Νιάλα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας