Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ017 Μουσείο του Βόλου (2011 - 2015)

Στη συλλογή αυτή περιλαμβάνονται 162 συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου». Αφορούν διάφορες πτυχές της ιστορίας του Βόλου που θα ενσωματωθούν στις μελλοντικές εκθέσεις του Μουσείο. Οι κύριες θεματικές που καλύφθηκαν στις συνεντεύξεις αυτές αφορούν τη βιομηχανική εργασία, την πολυπολιτισμικότητα, τις θρησκευτικές ομάδες, τη δεκαετία του 1940, τη μετανάστευση και την καθημερινή ζωή.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας