Ιστορία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σ015 Το Ραδιόφωνο (2011)

Η συλλογή αυτή αφορά την κοινωνική ιστορία του ραδιοφώνου. Το ραδιόφωνο, παρόλο που έχει παραγκωνιστεί από την τηλεόραση, έπαιξε και εξακολουθεί να παίζει ένα σημαντικό και ιδιόμορφο ρόλο στην διασκέδαση, ενημέρωση και επικοινωνία των απλών ανθρώπων. Η έρευνα αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Μουσείο Ραδιοφώνου του Λαύκου Πηλίου περιέχει 15 ατομικές συνεντεύξεις και μια ομαδική με επαγγελματίες του ραδιοφώνου (ΕΡΑ Βόλου, Δημοτικό Ραδιόφωνο Βόλου, ιδιωτικό ραδιόφωνο, πειρατικοί σταθμοί) και με ακροατές από την Ελλάδα και την Ανατολική Ευρώπη. Η συλλογή περιέχει επίσης πολυμεσικές παρουσιάσεις κάθε συνέντευξης σε μορφή powerpoint.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας