Αρχαιολογία

Προσωπικό τομέα αρχαιολογίας

Μέλη ΔΕΠ

Ιφιγένεια Λεβέντη
Καθηγήτρια, Διευθύντρια Τομέα ΑρχαιολογίαςΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία με έμφαση στην Πλαστική και την Εικονογραφία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Αλέξανδρος Μαζαράκης-Αινιάν
Καθηγητής, Διευθυντής ΠΜΣ "Αρχαιολογία πεδίου και υλικός πολιτισμός"Φωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιφιγένεια Τουρναβίτου
ΚαθηγήτριαΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Προϊστορική Αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Ιωάννης Βαραλής
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή αρχαιολογία και αρχιτεκτονική, εικονογραφία και γλυπτική, μεταβυζαντινή ζωγραφική

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γιάννης Λώλος
Αναπληρωτής Καθηγητής, Πρόεδρος ΤμήματοςΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική αρχαιολογία, αρχαιολογία του τοπίου, τοπογραφία, αρχιτεκτονική

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Δημήτρης Παλαιοθόδωρος
Αναπληρωτής ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Κλασική Αρχαιολογία, με έμφαση στην κεραμική, την αγγειογραφία, την εικονογραφία, την Αρχαιολογία της Νότιας Ιταλίας και της Σικελίας και την Ετρουσκολογία.

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Γιώργος Κουτσουφλάκης
Επίκουρος ΚαθηγητήςΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ενάλια αρχαιολογία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Στυλιανή Σουβατζή
Επίκουρος ΚαθηγήτριαΦωτογραφία
Τομέας: Αρχαιολογίας
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Νεολιθική Αρχαιολογία, Κοινωνική Αρχαιολογία, Αιγαιακή Προϊστορία, Αρχαιολογία της Μεσογειακής Προϊστορίας, Πολιτισμική Κληρονομιά και Ταυτότητα, Αρχαιολογική Θεωρία, Αρχαιολογία και Κοινωνική Ανθρωπολογία, Αρχαιολογία και Ιστορία

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


Μέλη ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ

Ιωάννης Τσιουρής
ΕΔΙΠΦωτογραφία
Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή τέχνη

Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:


ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας