Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην αρχαία ελληνική πλαστική (7ος-4ος αι. πΧ)

  • Κωδικός: ΑΡ2271
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό

Περίληψη

Στόχος του μαθήματος είναι να διαγράψει την εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής πλαστικής από τη γένεση της μνημειώδους έκφρασής της στον 7ο αι. π.Χ. έως το τέλος της κλασικής περιόδου. Θα μελετηθούν η ανάπτυξη της αρχαίας ελληνικής γλυπτικής από τα εργαστήρια της Κρήτης και της Νάξου, καθώς και αρχιτεκτονικά γλυπτά με πολιτικούς συμβολισμούς από την ύστερη αρχαϊκή περίοδο. Θα παρακολουθήσουμε την ανάδυση του κλασικού ρυθμού μέσα από τα αρχιτεκτονικά γλυπτά του ναού του Διός στην Ολυμπία και την κορύφωσή του στα αρχιτεκτονικά γλυπτά του Παρθενώνα. Τέλος, στον 4ο αι. π.Χ. θα ακολουθήσουμε τις εξελίξεις που σφράγισαν γλύπτες όπως ο Πραξιτέλης και ο Λύσιππος, αλλά και την ανάμειξη των ανατολικών ηγεμόνων και των Μακεδόνων ως πατρώνων της γλυπτικής παραγωγής. Μάθημα βάσης για τον φοιτητή που επιδιώκει να ειδικευθεί στη μελέτη της αρχαίας ελληνικής πλαστικής.

Συγγράμματα

  • Rolley Cl. (2015): Ελληνική Γλυπτική. (τ. Α' : Από τις αρχές έως το μέσο του 5ου αιώνα), Αθήνα: Καρδαμίτσα (2)
  • Boardman J. (2002): Ελληνική Πλαστική. Κλασσική Περίοδος, Αθήνα: Καρδαμίτσα (2η έκδοση)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας