Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Φοιτητικός σύλλογος

Ο Φοιτητικός Σύλλογος του Τμήματος εκπροσωπείται από πέντε εκλεγμένα μέλη με ετήσια θητεία, υποχρέωση των οποίων είναι η εκπροσώπηση των φοιτητών. ΣΚοπός του Δοικητικού ΣΥμβουλίου είναι η διατήρηση της συνοχής των φοιτητών, η επίλυση διάφορων προβλημάτων και η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (δραστηριότητες στο πολιτιστικό στέκι, κινηματογραφικές προβολές, εκδηλώσεις φοιτητικής εβδομάδας, κλπ).

Επιθυμία του Δ.Σ. είναι η πρσέλευση και συμμετοχή όλων των φοιτητών στις γενικές συνελεύσεις.

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος
Βασίλειος – Ορέστης Μπεφάνης
Αντιπρόεδρος
Ευθυμία Κασσαβού 
Γραμματέας
Βασιλική – Αναστασία Μακρή 
Ταμίας
Δήμητρα Μανώλη 
Μέλος
Φώτης Χατζηαντωνίου 

Επικοινωνία

tel 2421074619

e-mail

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας