Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Μαθήματα από άλλα τμήματα

Προσφερόμενα μαθήματα για τους φοιτητές/τριες του ΙΑΚΑ από άλλα Τμήματα χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. Έτους 2022-2023.

Δείτε το αρχείο εδώ [.docx, 27kB].

Ειδικότερα για τα μαθήματα Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 απευθύνονται σε 4ετείς και επί πτυχίω φοιτητές/τριες του Τμήματος ΙΑΚΑ, οι οποίοι πρόκειται να ολοκληρώσουν τις υποχρεώσεις τους έως και τον Αύγουστο του 2023. Από αυτά που έχουν ανακοινωθεί ως προσφερόμενα από άλλα Τμήματα στο τρέχον χειμερινό εξάμηνο (επισυναπτόμενος κατάλογος), στις κατηγορίες μαθημάτων Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας του ΙΑΚΑ ανήκουν τα εξής:

Από το Π.Τ.Π.Ε.
Πεχτελίδης, Ι. Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης
(Θεματική ενότητα Γ)
10 από ΙΑΚΑ
Αμπακούμκιν Γ. Κοινωνική Ψυχολογία Ι
(Θεματική ενότητα Α)
20 από ΙΑΚΑ
Αμπακούμκιν Γ. Κοινωνική Ψυχολογία ΙΙ
(Θεματική ενότητα Α)
15 από ΙΑΚΑ
Τσέλιου Ε. Μεθοδολογία Έρευνας
(Θεματική ενότητα Β)
30 από ΙΑΚΑ
Τσέλιου Ε. Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας
(Θεματική ενότητα Β)
15 από ΙΑΚΑ
Από το Π.Τ.Δ.Ε.
Λαζαρίδου Α. Διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων και οργανωσιακή συμπεριφορά
(Θεματική ενότητα Α)
Χωρίς όριο από όλα τα τμήματα
Βλαχάκη Μ. Διδακτική της Ιστορίας
(Θεματική ενότητα Γ)
15 από ΙΑΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στα αντίστοιχα e-class, πριν την έναρξη των ηλεκτρονικών δηλώσεων μαθημάτων. Εννοείται ότι τα μαθήματα αυτά θα συμπεριληφθούν στην χειμερινή δήλωση μαθημάτων που θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική γραμματεία του ΙΑΚΑ, όταν αυτή ζητηθεί.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας