Αρχαιολογία

Σύμβουλοι σπουδών αρχαιολογίας

Κάθε ακαδημαϊκό έτος τρία μέλη ΔΕΠ του τομέα αναλαμβάνουν το ρόλο των συμβούλων σπουδών. Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 οι σύμβουλοι σπουδών είναι: Ι. Λώλος, Ι. Τουρναβίτου, Α. Μαζαράκης Αινιάν.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας