Αρχαιολογία

Δωρεά J.N. Coldstream

Η κυρία Nicky Coldstream, χήρα του Καθηγητού του πανεπιστημίου UCL του Λονδίνου J.N. Coldstream που απεβίωσε το Μάρτιο του 2008, δώρισε την ίδια κιόλας χρονιά την αρχαιολογική βιβλιοθήκη του στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό σώμα περίπου 1000 εξαντλημένων ως επί το πλείστον βιβλίων ανεκτίμητης επιστημονικής αξίας, που αφορούν στην αρχαιολογία της Ελλάδας και της Ανατολικής Μεσογείου (ιδιαίτερα της Κύπρου) των περιόδων της Ύστερης Εποχής του Χαλκού έως και την Αρχαϊκή περίοδο. Τα βιβλία αυτά, μαζί με εκείνα της δωρεάς W.D.E. Coulson, συγκροτούν μια ιδιαίτερα σημαντική συλλογή βιβλίων για την αρχαιολογία της Ύστερης Εποχής του Χαλκού και της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου στο Μεσογειακό χώρο. Συμπληρώνονται από ένα σώμα περίπου 4000 ανατύπων, που αρχειοθετήθηκαν σύμφωνα με την ταξινόμηση που είχε κάνει ο ίδιος ο Nicolas Coldstream. Τα βιβλία και τα ανάτυπα βρίσκονται στον χώρο της Διδακτικής Συλλογής και έχουν ήδη καταγραφεί σε βάση δεδομένων. Ο Καθηγητής Nicolas Coldstream (Yates Professor of Classical Art and Archaeology, University College London) γεννήθηκε στις 30 Μαρτίου 1927 και απεβίωσε στις 21 Μαρτίου 2008, σε ηλικία 80 ετών. Υπήρξε ένας από τους σπουδαιότερους μελετητές της αρχαιολογίας των πρώιμων ιστορικών χρόνων της Μεσογείου. Νεκρολογίες του δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες The Times (9 Απριλίου 2008), The Daily Telegraph (4 Απριλίου 2008), The Independent (15 Απριλίου 2008) και The Guardian (4 Ιουλίου 2008).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας