Αρχαιολογία

Πανεπιστημιακές ανασκαφές 2024

Το καλοκαίρι του 2024 ο Τομέας Αρχαιολογίας θα διενεργήσει τις εξής ανασκαφές:

 • Μακρυχώρι Λάρισας (Ιφ. Τουρναβίτου)
  14/7 – 10/8 (4 εβδομάδες / Μυκηναϊκός οικισμός)
 • Κύθνος (Α. Μαζαράκης Αινιάν)
  25/6 – 3/8 (6 εβδομάδες / Ιερό Δήμητρας και Φρούριο)
 • Σκάλα Ωρωπού Αττικής (Α. Μαζαράκης Αινιάν)
  19/8 – 6/9 (3 εβδομάδες / γεωμετρικός οικισμός)
 • Σικυώνα (Γ. Λώλος)
  8/7 - 16/8 (6 εβδομάδες / Ελληνιστικός οικοσμός)
 • Φούρνοι (Γ. Κουτσουφλάκης)
 • 5/9 - 17/9; (24 ημέρες / ενάλια ανασκαφή, και ανελκύσεις)
 • Μαρμαρίνη Λάρισας (Γ. Τσιουρής)
  19/8 - 14/9 (4 εβδομάδες / βυζαντινή μονή)
 • Κέρκυρα (Γ. Τσιουρής)
  1/7 - 14/7 (2 εβδομάδες / καταγραφές εικόνων)

Δείτε τον χάρτη με τις πληροφορίες για τις απαιτήσεις και παροχές κάθε ανασκαφής.

Στις ανασκαφές του ΙΑΚΑ μπορούν να συμμετάσχουν προπτυχιακοί φοιτητές του ΙΑΚΑ, αλλά και άλλων τμημάτων, όλων των ετών. Προτεραιότητα θα δοθεί στους φοιτητές του μαθήματος της Ανασκαφικής. Επίσης μπορούν να συμμετάσχουν και μεταπτυχιακοί φοιτητές του ΙΑΚΑ, οι οποίοι, θα πρέπει να δηλώνουν είτε 4 εβδομάδες σε κάποια ανασκαφή, είτε συνδυαστικά 4 εβδομάδες σε 2 ανασκαφές.

Η παρουσία στις ανασκαφές μπορεί επίσης να επιλεγεί στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν ένα ολόκληρο μήνα στην ίδια ανασκαφή.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας