Αρχαιολογία

Ειδήσεις - Εκδηλώσεις

Υποτροφίες

Υποτροφίες του ΙΚΥ για "ώριμα διδακτορικά" των οποίων η Τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/05/2017 έως 30/06/2019. Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 30/3/2022.

Υποτροφίες για μελέτη αρχαίων κονιαμάτων και κεραμικής στο Cyprus Institute. Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 26/4/2022.

Μεταπτυχιακά

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ΜSc in Digital Heritage and Landscape Archaeology στο πανεπιστήμιο της Κύπρου.
Δεκτοί έως 10 φοιτητές. Ημερομηνία υποβολής αίτησης: 31/3/2022.

Συνέδρια

7o Αρχαιολογικό Έργο Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας: 3-5/6/2022.

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Αρχαιολογίας στο ΕΚΠΑ, με θέμα «Πλέων ἐπί οἴνοπα πόντον:
Η σχέση του ανθρώπου με τη θάλασσα στη διαχρονία της». 14-16/10/2022. Πληροφορίες στη σελίδα του συνεδρίου στο facebook.

Διαλέξεις

Διαδικτυκές ομιλίες αρχαιολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (τις Πέμπτες, 24/2-19/5/2022).

Πρόσφατες και επερχόμενες εκδηλώσεις του Τομέα Αρχαιολογίας

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας