Αρχαιολογία

Δωρεά Ευθυμίου Μαστροκώστα

Ο Ευθύμιος Μαστροκώστας του Ιωάννου, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1915 στην Ιτέα Φωκίδας και απεβίωσε στην Αθήνα στις 20.08.1998, σε ηλικία 83 ετών. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και μετεκπαιδεύτηκε στο Μόναχο (1955-1957). Αρχικά υπηρέτησε ως φιλόλογος καθηγητής στην Ιτέα και το Λιδωρίκι, κατόπιν στρατεύτηκε και το 1949 διορίστηκε Επιμελητής Αρχαιοτήτων στους Δελφούς, αργότερα στην Αχαΐα, Αιτωλοακαρνανία και Αττική. Διετέλεσε Έφορος Αρχαιοτήτων. Δημοσίευσε πλήθος αρχαιολογικών μελετών, με έμφαση στην επιγραφική, αλλά και ζητήματα τέχνης, ιδίως πλαστικής, τοπογραφίας, αρχιτεκτονικής και επιμέρους θεμάτων της αρχαιολογίας των προϊστορικών έως και νεότερων χρόνων.

Άφησε πλούσια συλλογή βιβλίων, και αρχείο. Μετά τον θάνατό του, οι κληρονόμοι του αποφάσισαν να δωρίσουν το αρχείο του και μέρος της βιβλιοθήκης του στο Επιγραφικό Μουσείο της Αθήνας. Επειδή μεταξύ των βιβλίων υπήρχαν πολλά που δεν είχαν άμεση σχέση με την Επιγραφική ή που υπήρχαν ήδη στη βιβλιοθήκη του Επιγραφικού Μουσείου, ο τότε διευθυντής του Επιγραφικού Μουσείου κ. Χαράλαμπος Κριτζάς πρότεινε στους κληρονόμους και εκείνοι το αποδέχτηκαν ευχαρίστως, να δοθούν εκ μέρους του Επιγραφικού Μουσείου, το 2000, στο νεοσύστατο τότε Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο. Σημαντική υπήρξε και η πρωτοβουλία του διδάσκοντος του Τμήματος κ. Πάντου Πάντου σχετικά με το ίδιο θέμα (σχετικά με την δωρεά προς την Πρυτανεία του ΠΘ, βλ. αρ. εγγράφου ΥΠΠΟ / ΔΑΜΔ / Φ.320 / 147 / 16.2.1999 και ΥΠΠΟ / Επιγραφικό Μουσείο / αρ. πρωτ. 603 / 22.9.2000). Το υλικό μεταφέρθηκε στο Βόλο με μέριμνα της διεύθυνσης του Επιγραφικού Μουσείου.

Μετά την ίδρυση του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας του Τμήματος ΙΑΚΑ το 2002 τα βιβλία της δωρεάς ενσωματώθηκαν στη μικρή, αλλά ολοένα και εμπλουτιζόμενη βιβλιοθήκη του. Σταδιακά καταγράφηκαν στους καταλόγους Βιβλίων, περιοδικών και ανατύπων. Περιλαμβάνονται 399 βιβλία και περιοδικά (138 βιβλία, 257 τόμοι περιοδικών) και 330 ανάτυπα (38 δικά του). Επίσης, λίγα αποκόμματα ημερήσιου τύπου με θέματα σχετικά με τις έρευνες του ιδίου ή σημαντικά αρχαιολογικά νέα της εποχής του.

Οι κατάλογοι των βιβλίων είναι προσβάσιμοι στο σύνολο των φοιτητών και του διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού του Τμήματος, αλλά και εξωτερικών αναγνωστών.

Η εργογραφία του Ευθύμιου Μαστροκώστα, που είχε ήδη συνταχθεί από τον Πέτρο Θέμελη (Φωκικά Χρονικά 14, 2006, σελ. 27-29) εμπλουτίστηκε κατά λίγες μελέτες, βάσει των ανατύπων που περιλαμβάνονται στο δωρηθέν αρχείο ανατύπων. Ο κατάλογος των δημοσιευμάτων του Ευθύμιου Μαστροκώστα αναρτάται επίσης, σε αναγνώριση της πολύτιμης προσφοράς του και ως ευχαριστία για το πολύτιμο υλικό με το οποίο εμπλουτίστηκε η βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας