Αρχαιολογία

Δωρεά Πάντου Πάντου

Ο Πάντος Πάντος, Επίτιμος Διευθυντής του Εθνικού Αρχείου Μνημείων του ΥΠΠΟ και διδάσκων του Τμήματος για πολλά έτη, δώρισε την βιβλιοθήκη του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η παράδοση των βιβλίων γίνεται τμηματικά από το 2012 και δεν έχει ολοκληρωθεί.

Ο Πάντος Πάντος, γεννήθηκε στον Βόλο το 1946. Είναι πτυχιούχος των Τμημάτων [α] Ιστορίας-Αρχαιολογίας, [β] Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών , [γ] Δημοσίου Δικαίου και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Παν/μίου Αθηνών με την διατριβή του Τα σφραγίσματα της αιτωλικής Καλλιπόλεως. Ως αρχαιολόγος του Υπουργείου Πολιτισμού έχει υπηρετήσει ως έκτακτος αρχαιολόγος στην Αττική (1969,1971-3), ως Επιμελητής Αρχαιοτήτων στην Θράκη (1973-7) και Μακεδονία (1977-8), ως Έφορος Αρχαιοτήτων στην Φθιώτιδα-Ευρυτανία (1980-93), καθώς και στην κεντρική υπηρεσία ως Τμηματάρχης Μουσείων (1978-80). Ερευνητής υπότροφος του Ιδρύματος Al.v.Humboldt στο Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Παν/μίου Βόννης (1984-5). Από του 1993 και μέχρι της αφυπηρετήσεώς του (31.12.2006) ήτο Διευθυντής του Εθνικού Αρχείου Μνημείων στο ΥΠΠΟ. Έχει συγγράψει βιβλία και δεκάδες άρθρα με θέματα αρχαιολογικά, καθώς και στον τομέα της προστασίας και διαχειρίσεως της πολιτιστικής κληρονομιάς. Υπήρξε υπεύθυνος από πλευράς ΥΠΠΟ σε πολλά ερευνητικά προγράμματα στον τομέα της πολιτιστικής πληροφορικής και των αρχείων αρχαιολογίας. Χειρίστηκε διάφορα νομοθετικά κλπ. θέματα του ΥΠΠΟ, καθώς και εκπροσωπήσεώς του στο εξωτερικό. Έχει διδάξει κλασική αρχαιολογία, καθώς και θέματα θεσμικού πλαισίου και διαχειρίσεως της πολιτιστικής κληρονομιάς σε Τμήματα, Προγράμματα Σπουδών Επιλογής και Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πανεπιστήμια Θεσσαλίας, Κρήτης και Αθηνών.

Tο περιεχόμενο της βιβλιοθήκης

Περιλαμβάνει βιβλία περιοδικά και ανάτυπα κυρίως στους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της αρχαιογνωσίας εν γένει.

  • Τα βιβλία στον τομέα της αρχαιολογίας ανάγονται και στην προϊστορική, και στην κλασσική και στην βυζαντινή αρχαιολογία. Έως σήμερα έχουν αποσταλεί βιβλία, περιοδικά κλπ. προϊστορικής και βυζαντινής αρχαιολογίας, καθώς και πολλά σχετικά με τη Θράκη, με την οποία ο Π. Πάντος είχε ασχοληθεί ως Επιμελητής Αρχαιοτήτων (1973-1977), και κατόπιν σε συνέδρια.
  • Τα περιοδικά περιλαμβάνουν τόμους του ΤΑΠΑ (ΑΔ, ΑΑΑ), της Αρχαιολογικής Εταιρείας (ΑΕ, Πρακτικά, Έργον), και άλλα ελληνικά και ξένα αρχαιολογικά περιοδικά, καθώς και διάφορα τοπικά, κυρίως της Κεντρικής Ελλάδος.
  • Τα βιβλία της κλασικής αρχαιολογίας περιλαμβάνουν εγχειρίδια και μονογραφίες, δημοσιεύσεις ανασκαφών, διατριβές, πρακτικά συνεδρίων, καταλόγους μουσείων, τιμητικούς τόμους κλπ. Πλούσια είναι η σειρά των σχετικών με την αρχαία (μικρο)γλυπτική και την σφραγιδογλυφία (κατάλογοι μουσείων και συλλογών , εγχειρίδια κλπ.) , καθώς ήταν και αντικείμενο της διατριβής του. Πλούσια επίσης είναι η σειρά οδηγών μουσείων.
  • Τα ιστορικά βιβλία περιλαμβάνουν κυρίως θέματα αρχαίας ιστορίας, αλλά και βυζαντινής και νεώτερης. Τα αρχαιογνωστικά διάφορες όψεις του αρχαίου κυρίως βίου (θρησκεία, καθημερινή ζωή κλπ.). Υπάρχουν ακόμη διάφορα βιβλία ιστορίας της τέχνης ή μονογραφίες για καλλιτέχνες.

Συγκαταλέγονται, τέλος, και φιλολογικά, κυρίως κείμενα αρχαίων συγγραφέων, καθώς και βιβλία που αφορούν θέματα προστασίας και διαχείρισης των πολιτιστικών αγαθών, με έμφαση στο θεσμικό πλαίσιο -ελληνικό και διεθνές.

Τα ανάτυπα κινούνται και αυτά στους ανωτέρω τομείς.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας