Αρχαιολογία

Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

Tο ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο έχει διάρκεια τρία έτη (Σεπτέμβριος 2012-Σεπτέμβριος 2015). Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο καθηγητής Κλασικής Αρχαιολογίας Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Το πρόγραμμα επιχειρεί να συλλέξει και να επανεξετάσει όλα τα δεδομένα της αρχαιολογίας του αρχαίου ελληνικού κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο, από τις αρχές της πρώτης χιλιετίας έως και το τέλος του 7ου αιώνα π.Χ. Η έρευνα θα εστιάσει στη μελέτη των οικισμών, των νεκροπόλεων και των ιερών. Όλα τα διαθέσιμα δεδομένα θα συλλεχθούν συστηματικά και θα εισαχθούν σε μια πλατφόρμα διευκολύνοντας την ενδελεχή μελέτη τους. Η μελέτη θα λάβει υπόψη της όλες τις σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους, όπως κοινωνική ανθρωπολογία, φυλετικές μελέτες, βιοαρχαιολογία, αρχαιομετρία, αλλά και ποσοτικές μεθόδους. Επιπλέον, προβλέπεται εκτεταμένη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) αλλά και η εκπόνηση τρισδιάστατων αναπαραστάσεων ιδιαίτερα για μια σειρά από μελέτες περίπτωσης, με κυριότερη την ανασκαφή στη Σκάλα Ωρωπού Αττικής.

Η δημιουργία μιας ιστοσελίδας με όλα τα εξεταζόμενα δεδομένα, καθώς και μια αναλυτική μονογραφία στα αγγλικά, στοχεύουν σε μια ανανεωμένη και πρωτότυπη μελέτη της πρώιμης αρχαιολογίας του ελληνικού κόσμου σε μια περίοδο καθοριστική για τη μετέπειτα εξέλιξη του. Η μελέτη δεν απευθύνεται μόνο σε εξειδικευμένους επιστήμονες αλλά και στο ευρύτερο κοινό.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας