Αρχαιολογία

Εκπαιδευτική αρχαιολογική συλλογή

Επιμελητής: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

Η εκπαιδευτική διαδικασία και η έρευνα ενισχύονται και ολοκληρώνονται με την ύπαρξη της Εκπαιδευτικής Αρχαιολογικής Συλλογής (παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου στον Βόλο, Κτήριο 3, 5ος όροφος). Η Συλλογή ιδρύθηκε σύμφωνα με την απόφαση ΥΠΠΟ/ΓΔΑ/ΑΡΧ/ΑΡΧ/Α2/Φ22/605π.ε./428/π.ε.13356/1290/19-10-2001. Σκοπός της σύστασής της είναι η υποστήριξη των μαθημάτων αρχαιολογίας και η προώθηση ειδικών εκπαιδευτικών διαδικασιών που αναπτύσσουν την ικανότητα για έρευνα, αυτενέργεια, εκπόνηση εργασιών κτλ. Ένα τμήμα της συλλογής υποστηρίζει σεμινάρια που αφορούν σε θέματα τεχνολογίας, βιοαρχαιολογίας, κεραμικής, μεταλλοτεχνίας κ.ά. Το υλικό των ειδικών συλλογών υποστηρίζει τις εφαρμογές αρχαιομετρίας, υπολογιστικής αρχαιολογίας, ηλεκτρονικής χαρτογραφίας, μουσειολογίας κτλ. Ο χώρος φιλοξενίας της έχει επίπλωση για φύλαξη και έκθεση των αρχαιολογικών ευρημάτων και με τον απαραίτητο τεχνικό και εργαστηριακό εξοπλισμό για την τεκμηρίωσή της. Επιπρόσθετα, σε συνεννόηση με τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτήτων και ύστερα από τις απαραίτητες άδειες που χορηγεί το ΥΠΠΟΑ ύστερα από γνωμοδότηση του Κ.Α.Σ. εμπλουτίζεται συστηματικά με νέο υλικό (κυρίως θραύσματα πήλινων αγγείων, ενώ έχουν συγκροτηθεί συλλογές αναφοράς οστών ζώων και λίθινων εργαλείων).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας