Αρχαιολογία

Παλίμψηστο: Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών και μεθοδολογιών για την προβολή και προστασία μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς

Επιστημονική υπεύθυνη: Ελισσάβετ Ντότσικα
Κωδικός έργου: Τ2ΕΔΚ-01894
Επιστημονικός υπεύθυνος ΠΘ: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν
Κωδικός Έργου: 6911

Η νήσος Κύθνος των Κυκλάδων παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιολογικό ενδιαφέρον. Η θέση "Βρυόκαστρο" κατοικήθηκε αδιάκοπα από το 12ο αι. π.Χ. έως και τον 7ο αι. μ.Χ., ενώ κατάλοιπα κατοίκησης της θέσης ήδη από την 3η χιλιετία π.Χ. ήρθαν πρόσφατα στο φως.

Ένα από τα κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζει ο συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος αλλά και γενικότερα κάθε αρχαιολογικός χώρος είναι το θέμα της συντήρησης και αποκατάστασης. Ο καθορισμός των παραγόντων διάβρωσης, της προέλευσής τους, του χρονικού ορίου δράσης για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αλλά και συναφών θεμάτων συντήρησης όπως ποια είναι τα κατάλληλα υλικά αντικατάστασης ή πλήρωσης είναι τα καίρια θέματα συντήρησης που αντιμετωπίζει κάθε φορέας πολιτισμού. Στο παρόν έργο τα θέματα αυτά προσεγγίζονται με τρεις παράλληλες δράσεις. α) με επιστημονική ανάλυση και τεκμηρίωση των παθογενειών , β) με την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης/λήψης αποφάσεων και γ) με την ανάπτυξη μίας πλατφόρμας ανάδειξης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας μέσω αφηγημάτων.

Στόχος του έργου είναι η διατήρηση/συντήρηση και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, με την έγκαιρη και έγκυρη πρόληψη της φθοράς των μνημείων (κινητών και ακίνητων) σε σχέση με τις διαχρονικές αρχαίο-μικροκλιματικες παραμέτρους, τη διαχρονική ανασύσταση του παρελθόντος μέσω της μελέτης των αρχαιολογικών ευρημάτων και των ανθρώπινων καταλοίπων και την εικονική ξενάγηση στο χώρο και στον χρόνο.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας