Αρχαιολογία

Αρχαιολογική βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη του εργαστηρίου αρχαιολογίας απαριθμεί περισσότερα από 2500 βιβλία, 7000 ανάτυπα και 80 σειρές περιοδικών και συνεχώς εμπλουτίζεται. Σκοπός της βιβλιοθήκης είναι η συγκέντρωση βασικών βιβλίων και περιοδικών αναφοράς προς χρήση των φοιτητών και των διδασκόντων του Τμήματος. Ο βασικός κορμός της συλλογής καταρτίζεται χάρη στη σταθερή οικονομική συνδρομή του Συλλόγου για τη Διάδοση των Ελληνικών Γραμμάτων ενώ εμπλουτίστηκε με τις δωρεές των:

  • J.N. Coldstream
  • W. Coulson
  • E. Μαστροκώστα
  • Π. Πάντου

Η λίστα με τα βιβλία του εργαστηρίου είναι διαθέσιμη εδώ. Η ενημέρωση των καταλόγων έγινε τον Απρίλιο του 2019.

Η λίστα με τα περιοδικά του εργαστηρίου είναι διαθέσιμη εδώ. Η ενημέρωση των καταλόγων έγινε τον Απρίλιο του 2019.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας