Αρχαιολογία

Δωρεά W.D.E. Coulson

Η Βιβλιοθήκη του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας συνιστά σημαντικό τμήμα της δωρεάς του εκλιπόντος αρχαιολόγου καθηγητή W.D.E. Coulson, πρώην διευθυντή της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, που μαζί με το προσωπικό του Αρχείο δωρήθηκαν στο τμήμα ΙΑΚΑ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας.

Αποτελείται από πολυάριθμα βιβλία, περιοδικά και ανάτυπα, που αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την επιστήμη της αρχαιολογίας. Εκτός από τους γενικού αρχαιολογικού ενδιαφέροντος τίτλους, πολλοί είναι εκείνοι που αναφέρονται στην Ύστερη Εποχή του Χαλκού και την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, ενώ οι γεωγραφικοί χώροι που αντιπροσωπεύονται κατά κύριο λόγο είναι η Πελοπόννησος, η Κρήτη, η Αθήνα και η Αττική, η Μικρά Ασία, καθώς και θέσεις στην Εγγύς Ανατολή (Αίγυπτος, Ισραήλ κ.λ.π.). Αρκετά είναι τα έργα αναφορικά με τις ρωμαϊκές αρχαιότητες, καθώς και τον τομέα της συντήρησης και αποκατάστασης μνημείων. Μεταξύ άλλων συγκαταλέγονται δημοσιεύσεις του ίδιου του W.D.E. Coulson σχετικές με ανασκαφικά προγράμματα που συμμετείχε (Καβούσι, Χαλασμένος, Κάστρο και Βροντάς στην Κρήτη, Νιχώρια στη Μεσσηνία και Ναύκρατις στην Αίγυπτο), δημοσιεύσεις του ως επιμελητής, καθώς επίσης και η διδακτορική του διατριβή, Studies in Chapters 34 and 36 of Pliny the Elder' s Natural History. Στα περιοδικά περιλαμβάνεται εκτενής σειρά του Hesperia και του American Journal of Archaeology, πολυάριθμοι τόμοι του Archaeology, της σειράς 7 Ημέρες της εφημερίδας Καθημερινή κ.α.

Οι περισσότεροι από τους παραπάνω τίτλους είναι γραμμένοι στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, ενώ αρκετοί είναι και εκείνοι που ανήκουν στη γαλλική, τη γερμανική ή την ιταλική. Επιπλέον, ορισμένοι τίτλοι είναι γραμμένοι στην ρωσική, βουλγαρική, τουρκική ή άλλες γλώσσες.

Συνολικά έχουν καταχωρηθεί περισσότερα από 2000 βιβλία και περιοδικά, καθώς και περίπου 1300 τίτλοι ανατύπων (συμπεριλαμβανομένων των άρθρων σε φωτοαντίγραφα).

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας