Αρχαιολογία

Ιερά και λατρείες των Κυκλάδων

Επιστημονικός υπεύθυνος: Αλέξανδρος Μαζαράκης Αινιάν

Το ακαδημαϊκό έτος 2012/13 απονεμήθηκε στον καθηγητή Αλέξανδρο Μαζαράκη Αινιάνα η μεγάλου κύρους διεθνής έδρα "Chaire Internationale Blaise Pascal" του Γαλλικού κράτους, διάρκειας 12 μηνών, κατά την οποία δίδαξε στο Paris I και στην Ecole Pratique des Hautes Etudes, και διηύθυνε ένα ερευνητικό πρόγραμμα για τα αρχαϊκά ιερά των Κυκλάδων με τον τίτλο "Sanctuaires et cultes des Cyclades". Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού σχεδιάστηκε μια διαδικτυακή βάση δεδομένων στην οποία συγκεντρώθηκαν τα δεδομένα για όλα τα ιερά και άλλες θέσεις λατρείας των Πρωτογεωμετρικών, Γεωμετρικών και Αρχαϊκών χρόνων στις Κυκλάδες, και συντάχθηκε το  corpus  των επιγραφών που αναφέρονται σε λατρείες στο χώρο των νησιών έως και την κλασική περίοδο. Το ερευνητικό πρόγραμμα, τη διοικητική ευθύνη του οποίου είχε η Fondation de l′Ecole Normale Superieure, πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Paris Ι – Pantheon Sorbonne και τον καθ. Fr. Prost και την Ecole Pratique des Hautes Etudes [UMR 8210 ANHIMA], και τον καθ. Fr. de Polignac. Στο ερευνητικό πρόγραμμα συνεργάστηκαν οι J.-S. Gros, Γ. Καλλιοντζής,  Όλγα Κακλαμάνη και Α. Αλεξανδρίδου.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας