Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Άνθρωπος και Θάνατος. Η αρχαιολογία του θανάτου και η κοινωνική της διάσταση στην Αιγαιακή Προϊστορία

  • Κωδικός: ΑΡ1701
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Τουρναβίτου
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Το μάθημα αυτό πραγματεύεται την θεσμοθετημένη αντιμετώπιση του θανάτου από τις Προίστορικές και Προτο-ιστορικές κοινωνίες του Αιγαιακού χώρου, καθώς και την αντιμετώπιση του ατόμου στον θάνατο, ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της ανθρώπινης συμπεριφοράς, που εμπεριέχει πολύτιμες πληροφορίες για την κατανόηση της κοινωνίας σαν σύνολο. Η συγκριτική μελέτη της ταφικής αρχαιολογίας στην Ηπειρωτική Ελλάδα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη στην εποχή του Χαλκού, αποτελεί την συνισταμένη για την διεξοδικότερη ίσως διερεύνηση πολλών παραμέτρων, όχι μόνο της δομής μίας δεδομένης κοινωνικής ομάδας, όπως τα κριτήρια διαστρωμμάτωσης/ιεραρχίας, τα σύμβολα κύρους, την συνθετότητα της κοινωνικής οικονομικής και πολιτικής οργάνωσης, αλλά και της ευρύτερης πνευματικής ζωής μιάς κοινωνίας ανθρώπων, όπως ενδείξεις για την μετά θάνατον ζωή και τέλος, την ιδεολογική σχέση μεταξύ θανάτου, ταφικού τελετουργικού και θρησκείας.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας