Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία του πλοίου και ναυπηγική

  • Κωδικός: ΑΡ3071
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιώργος Κουτσουφλάκης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2024-2025 εαρινό, 2023-2024 εαρινό, 2022-2023 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΔΕΥΤΕΡΑ 09:00-12:00, αιθ. Ι

Περίληψη

Τα πλοία αποτελούν κλειστές, επιπλέουσες, αυτό-οργανωμένες κοινότητες, μικρόκοσμους της ευρύτερης κοινωνίας από την οποία προέρχονται, με την δική τους ιεραρχική δομή και κοινωνική διαστρωμάτωση. Τα ναυάγια αποτελούν «κάψουλες χρόνου», μία παγωμένη στιγμή, μία τομή στην ροή του ιστορικού χρόνου, όπου ένα πλοίο, το φορτίο του και όλες οι ανθρώπινες δράσεις που το πλαισιώνουν, αποτίθενται σε ένα απομονωμένο περιβάλλον, τον βυθό της θάλασσας και, υπό ιδανικές συνθήκες, μας παραδίδονται αυτούσια μερικές χιλιάδες χρόνια αργότερα, χωρίς δευτερογενείς ανθρώπινες παρεμβάσεις.

Με δεδομένο ότι το «ναυαγείν» ως διαδικασία σπάνια αποτελεί μία ηθελημένη και προσχεδιασμένη ενέργεια, τα ναυάγια αποτελούν κατεξοχήν κλειστά σύνολα, όπου ωστόσο η συνεύρεση αντικειμένων δεν διέπεται από ένα τυπικό πρωτόκολλο απόθεσης (όπως συμβαίνει σε άλλα κλειστά σύνολα όπως π.χ. τάφους). Επιπλέον, η συνεύρεση πολλών διαφορετικών κατηγοριών ευρημάτων διέπεται από απόλυτη συγχρονικότητα. Η ανάκτηση μεγάλων ποσοτήτων ομοειδών, ακέραιων ευρημάτων από τα φορτία τους, αποτελεί συνήθως την πιο προβεβλημένη ιδιότητα ενός ναυαγίου. Η αξία τους ωστόσο ως αρχαιολογικών τεκμηρίων υπερβαίνει κατά πολύ αυτήν τους την ιδιότητα. Τα ναυάγια αποτελούν τους αδιάψευστους δείκτες των τοπικών ή υπερπόντιων εμπορικών επαφών και μας επιτρέπουν να διαγνώσουμε τους θαλάσσιους δρόμους, τους ενδιάμεσους σταθμούς, τις εμπορικές στρατηγικές και ταυτόχρονα να ποσοτικοποιήσουμε τον όγκο των διακινούμενων αγαθών και να μελετήσουμε την διεκπεραίωση μίας εμπορικής πράξης εν τω γίγνεσθαι της.

Τέλος η καθαυτή έρευνα των ίδιων των πλοίων ως μέσων και φορέων, μας επιτρέπει να μελετήσουμε την ναυπηγική δομή, εργονομία και λειτουργικότητά τους η οποία είναι άμεσα συνυφασμένη με το τεχνολογικό επίπεδο κάθε εποχής.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας