Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Η πλαστική της ύστερης κλασικής περιόδου (4ου αι. π.Χ.)

  • Κωδικός: ΑΡ2821
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Λεβέντη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό
  • Διδάσκεται

Περίληψη

Η  πλαστική  της ύστερης κλασικής περιόδου θα μελετηθεί  σε αυτό το μάθημα. Πρόκειται για την πλαστική παραγωγή του 4ου αι. π.Χ.,  που μεσολαβεί ανάμεσα στην ώριμη κλασική περίοδο  και στην ελληνιστική εποχή. Στο πρώτο μισό του 4ου αι. π.Χ. η  μελέτη μας επικεντρώνεται στην πλαστική παραγωγή ιδίως στην Αθήνα, όπου συνεχίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό, οι εξελίξεις που διαπιστώνουμε στη μεταφειδιακή σχολή της αττικής γλυπτικής. Στο β΄ μισό του ίδιου αιώνα παρατηρούμε αντίθετα, την κινητικότητα των καλλιτεχνών της γλυπτικής που δέχονται παραγγελίες στον ευρύτερο ελληνικό χώρο, στη Μ. Ασία και τη Δύση,  και μάλιστα όχι μόνον από πόλεις αλλά και τοπικούς δυνάστες, καθώς  και βασιλικές αυλές. Γενικότερα, θα παρακολουθήσουμε μέσα από διάφορα έργα και μνημειακά σύνολα γλυπτικής, τις καινοτομίες και αλλαγές στη μορφοπλαστική γλώσσα και τα θέματα, όπως λ.χ. την άνοδο του πορτρέτου, που προετοιμάζουν την νέα κοσμοπολιτική  ανάπτυξη της ελληνικής τέχνης, η οποία αντανακλά τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις που διενεργούνται  στον ελληνικό κόσμο με τη διάλυση της πόλη -κράτους

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας