Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες στην προϊστορία

  • Κωδικός: ΑΡ2291
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Στυλιανή Σουβατζή
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2022-2023 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2010-2011 εαρινό
  • Διδάσκεται: ΤΡΙΤΗ 09:00-12:00, αιθ. Δ

Περίληψη

Το μάθημα αποσκοπεί στη γνώση και κατανόηση της αρχαιολογίας των θηρευτικών και τροφοσυλλεκτικών κοινωνιών της Παλαιολιθικής και Μεσολιθικής/Επιπαλαιολιθικής Εποχής Αναφέρεται στα πρώιμα στάδια των ανθρώπινων κοινωνιών, που ορίζονται χρονολογικά από την εμφάνιση του ανθρώπινου είδους, των πρώτων λίθινων εργαλείων και του νομαδικού τρόπου ζωής (Πλειστόκαινο, εποχή των παγετώνων) έως την αρχή της σύγχρονης εποχής (Ολόκαινο) και τις πρώτες απόπειρες μόνιμης εγκατάστασης και εξημέρωσης φυτών και ζώων (3.5 ΜΑ – 10.000 π.Χ.).

Συγγράμματα

  • Στρίνγκερ Κ., Άντριους Π. (2006): Homo: Η καταγωγή και εξέλιξη του ανθρώπου, Polaris
  • Δημητρίου, Σ. (1993): Η εξέλιξη του ανθρώπου: ΙΙΙ - Παλαιολιθική Εποχή, Αθήνα: Καστανιώτης
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας