Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην προϊστορική αρχαιολογία ΙΙ: η Εποχή του Χαλκού

 • Κωδικός: ΑΡ0151
 • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
 • Κατηγορία: Καταστατικό
 • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Τουρναβίτου
 • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
 • Μονάδες ECTS: 5.0
 • Διδάχθηκε: 2023-2024 εαρινό, 2021-2022 εαρινό, 2020-2021 εαρινό, 2019-2020 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2017-2018 εαρινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 εαρινό
 • Διδάσκεται

Περίληψη

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχαιολογικές εξελίξεις της Εποχής του Χαλκού στο Αιγαίο, μίας χρονικής περιόδου διάρκειας σχεδόν 2000 ετών (3100/3000-1065/1060 πΧ).

Το μάθημα περιλαμβάνει μία συνοπτική επισκόπηση της Εποχής του Λίθου (Παλαιολιθική, Μεσολιθική και Νεολιθική περίοδος), αλλά εστιάζει στην Εποχή του Χαλκού.

Παρακολουθεί και επισημαίνει τις:

 • έντονες πολιτισμικές συνάφειες, διαφοροποιήσεις και ανατροπές, στην Ηπειρωτική Ελλάδα, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη.
 • την πολιτισμική συμπόρευση των τριών γεωγραφικών περιοχών κατά την Πρώιμη Εποχή του Χαλκού.
 • την εμφάνιση και την εξέλιξη του μινωικού ανακτορικού συστήματος κατά την Μέση και Ύστερη Εποχή του Χαλκού.
 • την ανάδειξη της μινωικής Κρήτης σε καθοριστικό οικονομικό/πολιτικό παράγοντα στο Αιγαίο.
 • την γένεση του μυκηναϊκού πολιτισμού και τη σταδιακή επικράτηση της Μυκηναϊκής Ελλάδας, που διαδέχεται την Μινωική Κρήτη στην διεθνή Αιγαιακή σκηνή από τα μέσα της 2ης χιλιετίας.
 • την πτώση του μυκηναϊκού ανακτορικού συστήματος στο τέλος του 13ου αιώνα π.Χ., τις αιτίες της κατάρρευσης, και τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της μετα-ανακτορικής περιόδου, τον 12ο αιώνα π.Χ.

Το μάθημα αποσκοπεί στην:

 • απόκτηση μίας ευρύτερης αντίληψης της αρχαιολογίας του Αιγαίου.
 • απόκτηση μίας πρώτης κατανόησης της αρχαιολογικής σκέψης.
 • προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 • εισαγωγή στην κριτική κατανόηση της αρχαιολογικής πραγματικότητας.

Συγγράμματα

 • Treuil R., Darcque P., Poursat J.C., Touchais G. (2015): Οι Πολιτισμοί του Αιγαίου. Κατά τη νεολιθική και την εποχή του χαλκού, Αθήνα: Καρδαμίτσα (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας