Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχιτεκτονική γλυπτική και πολιτική ιδεολογία

  • Κωδικός: ΑΡ2141
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Ιφιγένεια Λεβέντη
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2023-2024 χειμερινό, 2021-2022 χειμερινό, 2019-2020 εαρινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 χειμερινό, 2011-2012 εαρινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό

Περίληψη

Θα μελετηθούν τα εικονογραφικά προγράμματα των ναών που ανεγείρονται και διακοσμούνται κατά τη διάρκεια της Πεντηκονταετίας αλλά και του Πελοποννησιακού πολέμου, όταν η πόλη της Αθήνας προσπαθεί να διαχειρισθεί ιδεολογικά μέσα από την δημόσια εικονογραφία την ηγεμονία της στον ελληνικό κόσμο και αργότερα την πολιτική κρίση του πολέμου. Θα εξεταστούν ερμηνευτικά ζητήματα και θα διερευνηθεί η εισαγωγή νέων θεμάτων, αλλά και οι νέοι χειρισμοί των παραδοσιακών θεμάτων στην αρχιτεκτονική γλυπτική. Δύο ιδεολογικοί άξονες προβάλλονται τώρα στον πλαστικό διάκοσμο ναών και βάσεων λατρευτικών αγαλμάτων, η στρατιωτική νίκη και η αττική αυτοχθονία, στοιχεία καταξίωσης της ηγεμονικής πολιτικής που προβάλλει το πρότυπο ζωής της αθηναϊκής πόλης ως παράδειγμα στον ελληνικό κόσμο. Το σεμινάριο απευθύνεται σε φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει ένα εισαγωγικό μάθημα αρχαίας ελληνικής πλαστικής και  προσφέρει ειδικότερες γνώσεις και ερμηνευτικά εργαλεία για τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής γλυπτικής.

Συγγράμματα

  • Λεβέντη, Ιφιγένεια (2023): Πόλη σε κρίση: Αρχιτεκτονική γλυπτική της Αθήνας στην περίοδο του Πελοποννησιακού πολέμου, Αθήνα: Καρδαμίτσα (2)
  • Βαλαβάνης Π. (2013): Η Ακρόπολη μέσα από το Μουσείο της, Αθήνα: Καπόν
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας