Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Εισαγωγή στην Ενάλια Αρχαιολογία

  • Κωδικός: ΑΡ0801
  • Κατεύθυνση: Αρχαιολογία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Τρέχοντες διδάσκοντες: Γιώργος Κουτσουφλάκης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2024-2025 χειμερινό, 2023-2024 χειμερινό, 2022-2023 χειμερινό, 2021-2022 εαρινό, 2018-2019 εαρινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Πρόκειται για εισαγωγικό μάθημα στην ενάλια, ναυτική και υποβρύχια αρχαιολογία. Αναλύονται οι γενικές αρχές για θέματα που αφορούν στην αρχαία ναυπηγική και τους τρόπους κατασκευής των πλοίων, την εξέλιξη των αρχαίων πλοίων, τη ναυσιπλοΐα, τα φορτία και το θαλάσσιο εμπόριο. Εξετάζονται ακόμα οι σημαντικότερες θέσεις αρχαίων ναυαγίων, καταποντισμένων οικισμών και αρχαίων λιμενικών εγκαταστάσεων στην Μεσόγειο. Επίσης το μάθημα περιλαμβάνει ορισμένα θεωρητικά, αλλά και τεχνικά θέματα, που σχετίζονται με την ενάλια αρχαιολογία, όπως οι τρόποι διενέργειας υποβρύχιων αναγνωριστικών ερευνών και αποτυπώσεων, οι τεχνικές της υποβρύχιας ανασκαφής, η χρήση των νέων τεχνολογιών στην υποβρύχια αρχαιολογική έρευνα, καθώς επίσης και θέματα που σχετίζονται με τη νομοθεσία για την προστασία και ανάδειξη της υποβρύχιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Συγγράμματα

  • Casson L. (1995): Το ταξίδι στον αρχαίο κόσμο, Αθήνα: ΜΙΕΤ
  • Δαμιανίδης Κ. (1996): Ελληνική παραδοσιακή ναυπηγική, Αθήνα: ΠΙΟΠ (2)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας