Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ένταξη τσιγγανοπαίδων στο σχολείο (2006-2007)

Χρηματοδότηση: Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Επιστημονικός υπεύθυνος: Ναπολέων Μήτσης (Π.Τ.Δ.Ε.)
Υπεύθυνος για τη διάχυση των δράσεων: Ευάγγελος Αυδίκος

Το ερευνητικό πρόγραμμα εστίασε στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη δημιουργία προϋποθέσεων για την ομαλή ένταξη των τσιγγανοπαίδων στη σχολική τάξη τόσο από μαθητές όσο και από εκπαιδευτικούς. Η προηγούμενη εμπειρία καθιστούσε αυτό τον προσανατολισμό επιτακτικό, δεδομένου ότι παρατηρούνταν σε πολλές περιοχές της Ελλάδας υψηλά ποσοστά διαρροών μαθητών με διακοπή της φοίτησης. Για το λόγο αυτό έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, καθώς και στη συγγραφή και έκδοση εκπαιδευτικού υλικού (βιβλία) για τη διευκόλυνση αυτού του στόχου.

Ερευνητικά αποτελέσματα:

Δύο επιστημονικές ημερίδες στο Βόλο με τη συμμετοχή όλων των συνεργατών από 43 νομούς. Έκδοση ενός ενημερωτικού Δελτίου (δύο τεύχη) που διέχεε τα πορίσματα της έρευνας στην πανεπιστημιακή και ερευνητική κοινότητα , καθώς και στους κοινωνικούς φορείς (σχολεία, Δήμοι, Νομαρχίες). Διοργάνωση Ημερίδων σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας