Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

«Κρίση» και «καταστροφή» στην οθόνη: To μιντιακό συμβάν στη σύγχρονη Ελλάδα (2010)

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ
Επιστημονική υπεύθυνη: Πηνελόπη Παπαηλία

Η έρευνα εστίασε σε «μιντιακά συμβάντα» που έχουν απασχολήσει την ελληνική κοινή γνώμη τη δεκαετία του 1990 και τα οποία μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία είτε της «καταστροφής» (φυσικής ή τεχνολογικής) είτε της «κρίσης» (συμβάντα που έχουν διάρκεια και συχνά διεθνική/ πολιτική διάσταση). Εξετάστηκαν δηλαδή συμβάντα που χαρακτηρίζονται από την «εκρηκτικότητα» τους και τα οποία έχουν σοκάρει το κοινό τους, δίνοντας έμφαση στο πώς αυτά φέρνουν στην επιφάνεια απωθημένες ιστορικές εμπειρίες (π.χ. σε σχέση με την ελληνική μεταναστευτική εμπειρία) ή ενσαρκώνουν και κάνουν ορατή τη βία απέναντι στο σώμα του (έμφυλου, εθνοτικού, ταξικού) Άλλου. Επίσης εξετάσαμε την ιδιαιτερότητα της τότε τηλεοπτικής κυριαρχίας στη μετάδοση του «ζωντανού» συμβάντος (κάτι που έχει αλλάξει ριζικά στην εποχή του διαδικτύου). Παραδείγματα που αναλύθηκαν συμπεριλαμβάνουν τη βύθιση του «Εξπρές Σάμινα» το 1996, το σεισμό του 1999, την απόδραση του Sorin Matei το 1998 και τη λεγόμενη «λεωφορειοπειρατεία» από ένα Αλβανό μετανάστη το 1999.

Στο πλαίσιο της έρευνας έγιναν: ψηφιοποιήσεις ηχητικών τεκμηρίων, ψηφιοποιήσεις οπτικοακουστικών τεκμηρίων, αποδελτίωση – ταξινόμηση τύπου, διαδικτυακή έρευνα. Το υλικό έχει παρουσιαστεί σε διαλέξεις, έχει αξιοποιηθεί στη διδασκαλία, και under review) στις εξεήις και αξυς r dissertation with usse ty at this point in her academic career (post-tenure one aork in Holέχει χρησιμoποιηθεί στις εξής δημοσιεύσεις και κείμενα:

«Η βία της οπτικοποίησης: Το πληγωμένο ξένο σώμα ως μιντιακό θέαμα στη σύγχρονη Ελλάδα», στο Ελληνικά Παράδοξα: Πατρωνία, Κοινωνία Πολιτών και Βία, επιμ. Κατερίνα Ροζάκου και Ελένη Γκαρά (2013), Αθήνα: Αλεξάνδρεια, σελ. 451-481.

“Историята ‘на живо’: технология и темпоралност в медийното събитие (Instant History: Technology and Temporality in the Media Event). In Natural Sciences, Technologies and Social worlds, ed. Dessislava Lilova. Sofia: RIVA (in press).

«History after Topology: The Media Event, Event-Spaces and the Complications of Voice», Social Analysis. Special Issue: Balkan Topologies (under review)

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας