Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Η αρχαία Σικυών και η αγροτική οικονομία στην σύγχρονη ζωή της Σικυώνας Κορινθίας: Αλληλοπλοκές και σημασιοδοτήσεις (2005-2006)

Χρηματοδότηση: 1984 Foundation, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας , ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κορινθίας, Δήμος Κιάτου, Institute for Aegean Prehistory , Ρέκκας Α.Ε.
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Γιάννης Λώλος
Υπεύθυνη ανθρωπολογικής έρευνας: Ελευθερία Δέλτσου

Στα πλαίσια του διεπιστημονικού προγράμματος Επιφανειακή Έρευνα Σικυώνος, που ξεκίνησε το 2004 από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, το Ινστιτούτο Μεσογειακών Ερευνών του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (FORTH), και το Πανεπιστήμιο του York, πραγματοποιήθηκε ανθρωπολογική έρευνα στο Βασιλικό Κορινθίας, το οποίο βρίσκεται 5 χλμ. από την αρχαία Σικυώνα, με συμμετοχή προπτυχιακών φοιτητών. Άξονες της έρευνας ήταν η σημασία της αρχαίας ιστορίας του Βασιλικού στη διαμόρφωση της τοπικής ταυτότητάς του, η αγροτική παραγωγή του χωριού τόσο ως προς την κεντρικότητα της στην τοπική οικονομία, όσο και ως προς την ιστορική της σημασία ως συνέχεια από την αρχαιότητα, η τουριστική ανάπτυξη της κοινότητας και η τουριστική κατασκευή της τοπικής ταυτότητας, όπως και οι σχέσεις ανάμεσα στο Βασιλικό και τις κοντινές και πιο αναπτυγμένες κοινότητες του Ξυλόκαστρου και του Κιάτου. Η διερεύνηση αυτών των ζητημάτων ήταν ενδιαφέρουσα γιατί αναζήτησε σε τοπικό επίπεδο το πώς διαμορφώνονται σε πολλαπλά επίπεδα σύγχρονες τοπικές ταυτότητες και πρακτικές μέσα από τη μακροχρόνια σημασία που έχει αποκτήσει η αρχαία ιστορία της Κορινθίας. Μια άλλη διάσταση της ιστορικότητας της τοπικής ταυτότητας που διερευνήθηκε αφορούσε στον αγροτικό χαρακτήρα του νομού Κορινθίας συνολικότερα και του Βασιλικού ειδικότερα, καθώς ο νομός είχε ακόμα μεγάλη παραγωγή αγροτικών προϊόντων. Κυρίως ζητούμενο στο ανθρωπολογικό κομμάτι της έρευνας ήταν το πώς αλληλοπλέκονται οι σημασιοδοτήσεις της αρχαιότητας με τις κατασκευές ταυτοτήτων, τις σύγχρονες κοινωνικο-οικονομικές συνθήκες και την τουριστική προβολή της περιοχής.

Δημοσιεύσεις:

Deltsou, Eleftheria, 2009, «Researching Biographies of Archaeological Sites: The Case of Sikyon», Public Archaeology 8 (2–3): 176–189.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας