Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Η προφορική μαρτυρία ως πηγή νέων επιστημονικών γνώσεων (2007)

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ
Επιστημονική Υπεύθυνη: Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν

Η έρευνα είχε σκοπό να αναδείξει την επιστημονική αξία της προφορικής μαρτυρίας σε δύο διαφορετικούς τομείς επιστημονικής γνώσης. Στο πρώτο σκέλος του προγράμματος, το οποίο αποτελούσε προέκταση του ερευνητικού προγράμματος «Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη" (2004-2006), σκοπός ήταν η ανάλυση θεματικών πεδίων που αναδείχθηκαν ως σημαντικά στη διάρκεια της προαναφερόμενης έρευνας, αλλά δεν είχαν συμπεριληφθεί στους θεματικούς άξονες που είχαν σχεδιαστεί αρχικά. Τέτοια θεματικά πεδία είναι για παράδειγμα η ένταξη της δεύτερης γενιάς μεταναστών στην ελληνική κοινωνία, οι νέες και παλιές θρησκευτικές ταυτότητες των μεταναστών και το ερωτικό συναίσθημα ως μορφή διαπολιτισμικής επικοινωνίας.

Ερευνητικά αποτελέσματα:

Αλεξάνδρα Σιώτου, «Ερωτικό συναίσθημα και μετανάστευση: μια πρώτη προσέγγιση»

Λαμπρινή Στύλιου «Νέοι τρόποι προσέγγισης της δεύτερης γενιάς μεταναστών: το παράδειγμα της Χιπ Χοπ μουσικής κουλτούρας»

Το δεύτερο σκέλος του προγράμματος αφορούσε τη μνήμη της εμπειρίας της φυλακής στη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974). Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώθηκαν και απομαγνητοφωνήθηκαν δέκα συνεντεύξεις με πρώην πολιτικούς κρατούμενους, καταρτίστηκε ένα μητρώο πληροφορητών για μελλοντική έρευνα. Επίσης συγκεντρώθηκε έντυπο και φωτογραφικό υλικό από τα προσωπικά αρχεία πληροφορητών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας