Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σύμπραξη για την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών για αναβίωση, αναπαράσταση και διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και σύγχρονου πολιτισμού, μέσω τεχνολογιών λόγου, εικόνας, επαυξημένης πραγματικότητας (2019-2020)

Χρηματοδότηση: ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)
Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ)
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Αυδίκος
Αναπληρώτρια επιστημονική υπεύθυνη: Ελευθερία Δέλτσου

Το τρέχον ερευνητικό πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο τη μελέτη, καταγραφή, και προβολή του Λαϊκού Πολιτισμού του Δήμου Ελασσόνας, καθώς η ιδιαίτερη πολιτισμική ταυτότητα λειτουργεί ως βασικός υποκινητής της τουριστικής δραστηριότητας. Η σχεδιασμένη κριτική διερεύνηση αποσκοπεί στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών βελτίωσης της ποιότητας της τουριστικής εμπειρίας και τη διάδοση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από καινοτόμες μεθόδους ψηφιακής αναβίωσης τεχνικών λόγου, ήχου, εικόνας, και επαυξημένης πραγματικότητας. Κεντρική στοχοθεσία είναι η επιστημονική ερευνητική καταγραφή του άυλου πολιτιστικού αποθέματος, και η ψηφιοποίηση και ανάδειξη καινοτόμων εφαρμογών αξιοποίησης του, ενθαρρύνοντας την αριστεία, συμβάλλοντας μέσω του πολιτιστικού τουρισμού στην αύξηση της προστιθέμενη αξίας για την οικονομία, και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα ιδιωτικών και δημόσιων φορέων που δραστηριοποιούνται στον πολιτιστικό τουρισμό. Το έργο αποτελεί μια συνεργασία στο πλαίσιο του Παρέμβαση ΙΙ των ακόλουθων φορέων: Α) συντονιστής είναι το Εργαστήριο Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την ερευνητική εποπτεία. Β) το Αγροτικό–Εθνογραφικό Μουσείο Αραδοσιβίων Ελασσόνας (Α.Ε.Μ.Α.), που θα συμβάλλει αρχικά στο προερευνητικό στάδιο και μετά την έρευνα στην ένταξη στις υποδομές του, σύμφωνα με μουσειολογική επιστημονική καθοδήγηση, της ψηφιακής μουσειακής περιήγησης μέσω smartphone, tablet, αποδίδοντας σε κάθε σημείο ενδιαφέροντος (έκθεμα) μιας ετικέτας (tag), γύρω από την οποία θα συγκεντρώνονται/ παρέχονται υπηρεσίες διαφορετικού τύπου, στη συσκευή περιήγησης κάθε επισκέπτη. Γ) Την εταιρεία LOGON A.E., η οποία θα αναπτύξει διαδραστικές εφαρμογές εξατομικευμένης τουριστικής εμπειρίας, ψηφιακής περιήγησης στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά με τεχνολογίες εντοπισμού, πλοήγησης, internet of things (Ρομποτικές διατάξεις NFC, beacons), πλατφόρμες διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου, ψηφιακής σήμανσης και επαυξημένης πραγματικότητας, όπως και εφαρμογές για κινητές συσκευές. Συνολικά, η εστιασμένη ποιοτική εξυπηρέτηση μέσα από τη διαδραστικότητα, στη βάση της αξιοποίησης των αρχών έξυπνης εξειδίκευσης σε εφαρμογές επαυξημένης εικονικής πραγματικότητας, θα συμβάλλει στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας στη συγκεκριμένη περιοχή ως πολιτιστικό προορισμό.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας