Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Σύμβουλοι σπουδών κοινωνικής ανθρωπολογίας

Κάθε ακαδημαϊκό έτος τρία μέλη ΔΕΠ του τομέα ορίζονται σύμβουλοι σπουδών. Οι σύμβουλοι σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 είναι: Ε. Δέλτσου, Β. Γιακουμάκη, Δ. Τραγάκη.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας