Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Παραγωγή πολυμεσικού, διαδραστικού εθνογραφικού ντοκιμαντέρ βασισμένο σε εθνογραφική έρευνα (2018)

Χρηματοδότηση: Επιτροπή Ερευνών του ΠΘ
Επιστημονική Υπεύθυνη: Πηνελόπη Παπαηλία
Μέλος ερευνητικής ομάδας: Κωνσταντίνος Διαμαντής (μεταπτυχιακός φοιτητής, Erasmus+)

Το έργο αυτό αφορούσε την υλοποίηση ενός διαδραστικού, πολυμεσικού εθνογραφικού ντοκιμαντέρ με βάση ψηφιακής εθνογραφικής έρευνας στο πλαίσιο του προπτυχιακού μαθήματος «Ψηφιακή Αφήγηση και Πολυμεσική Εθνογραφία» (διδ. Παπαηλία, χειμερινό εξ. 2018), με την τεχνική υποστήριξη και δημιουργική καθοδήγηση του κ. Διαμαντή.

Ερευνητικά αποτελέσματα:
Παραγωγή 3 φοιτητικών διαδραστικών, διαμεσικών ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα ψηφιακής αφήγησης Klynt (εδώ, εδώ, εδώ). Τα έργα αφορούσαν διάφορες πτυχές της κουλτούρας και ρητορικής των ελληνόφωνων χρηστών στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (Instagram influencers, ΥοuTubers, popularizers, diss tracks) και παρουσιάστηκαν στο συνέδριο Data-Stories: New Media Aesthetics and Rhetorics for Critical Digital Ethnography στον Βόλο την άνοιξη του 2019 https://datastoriesconfestival.weebly.com/

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας