Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Mαθήματα κοινωνικής ανθρωπολογίας

Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας περιλαμβάνει το υποχρεωτικό μάθημα «Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία», ένα σταθερό πρόγραμμα καταστατικών μαθημάτων που εισάγουν τους φοιτητές που βρίσκονται στα δύο πρώτα έτη των σπουδών τους σε βασικές πτυχές της επιστήμης της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, ένα μεταβαλλόμενο πρόγραμμα μαθημάτων κατεύθυνσης, σεμινάρια που απευθύνονται σε φοιτητές/φοιτήτριες της κατεύθυνσης που βρίσκονται στο 3ο και 4ο έτος των σπουδών τους και τους προετοιμάζουν στην εθνογραφική ή βιβλιογραφική έρευνα, φροντιστηριακά σεμινάρια (tutorials) και μαθήματα που εστιάζουν στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών ή στην εισαγωγή νέων ερευνητικών αντικειμένων στο χώρο της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας περιλαμβάνει ειδικευμένα σεμινάρια (δύο ανά εξάμηνο) που καλύπτουν θέματα ερευνητικής μεθοδολογίας και γνωστικά πεδία στους τομείς εξειδίκευσης των μελών ΔΕΠ του τομέα, καθώς και φροντιστηριακά σεμινάρια που υποστηρίζουν τους φοιτητές στην εκπόνηση των διπλωματικών τους εργασιών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας