Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ειδήσεις - Εκδηλώσεις

Πρόσφατες και επερχόμενες εκδηλώσεις του Τομέα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας

23/09/2017 – 24/09/2017Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς σχετικά με τη διδασκαλία της δεκαετίας του 1940
20/10/2017 – 22/10/2017Συνέδριο "Φυτά και βότανα στον λαϊκό πολιτισμό και την επιστήμη"
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας