Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ανάπτυξη εκσυγχρονισμένων προγραμμάτων σπουδών για τη ζωή των μεταναστών (2017-2020)

ERASMUS+ / CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF HIGHER EDUCATION / EUROPEAN COMMISSION
Συντονιστής έργου: Πανεπιστήμιο Ben-Gurion του Negev (BGU), Ισραήλ
Συντονιστής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Βασιλική Γιακουμάκη

Αυτή η έρευνα προσπάθησε να διερευνήσει και να μελετήσει τη σχέση των δημοφιλών παραστατικών τεχνών και του λαϊκού πολιτισμού γενικά με το Youtube. Συγκεκριμένα, εξέτασε τα νέα φαινόμενα που προέκυψαν μέσω της μετάδοσης, του σχολιασμού και της παραγωγής ερασιτεχνικών βίντεο στο Youtube, εστιάζοντας κυρίως στις δημοφιλείς παραστατικές τέχνες (μουσική και χορός).

Το DEMO στοχεύει στην προώθηση της διδασκαλίας σχετικά με τη ζωή των μεταναστών στα ισραηλινά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για να το επιτύχει αυτό, έχει αναπτύξει, εφαρμόσει και διαδώσει νέα μαθήματα για τη ζωή των μεταναστών και έχει εφαρμόσει προηγμένες μεθοδολογίες διδασκαλίας (π.χ. προφορική ιστορία), σε ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Ισραήλ.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας