Κοινωνική Ανθρωπολογία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καταγραφή, Μελέτη και Προβολή του Λαϊκού Πολιτισμού του Δήμου Αισωνίας (2007-2010)

Χρηματοδότηση: Δήμος Αισωνίας Μαγνησίας και Επιτροπή Ερευνών ΠΘ
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ευάγγελος Αυδίκος

Στόχος του ερευνητικού προγράμματος  ήταν να μελετήσει το  Σέσκλο και το Διμήνι, δύο από τα δημοτικά διαμερίσματα του τότε Δήμου  Αισωνίας Μαγνησίας,  στην ιστορική τους διαδρομή,. να διερευνήσει τις  συνθήκες συγκρότησης των οικισμών, την οργάνωση του χώρου, την  οικονομική και κοινωνική συμπεριφορά. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα, πέρα  από τα προαναφερθέντα, στις αλλαγές που έγιναν από το 18ο αιώνα, πιο  συγκροτημένα όμως από τα μέσα του 19ου αιώνα, ως την ένταξη των  οικισμών στον καποδιστριακό Δήμο και την πρώτη δεκαετία του 21ου  αιώνα, λίγο πριν ολοκληρωθεί η νέα μεταρρύθμιση στην τοπική  αυτοδιοίκηση που εντάσσει τα δύο δημοτικά διαμερίσματα  στον  Καλλικρατικό  Δήμο Βόλου. Δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη συγκρότηση και  τις αλλαγές στις πολιτισμικές ταυτότητες. Ιδιαίτερα επιχειρήθηκε να  κατανοηθεί η σχέση Γκρέκων και Βλάχων στο Σέσκολο, που τελικά οδήγησε  στη βλαχοποίηση του δημοτικού διαμερίσματος.

Δημοσιεύσεις:

Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος. 2010. Σέσκλο Μαγνησίας. Οικονομικές, Κοινωνικές και Πολιτισμικές Αντιθέσεις και Αλλαγές. Βόλος: Δήμος Αισωνίας

Έλενα Μπότση, Παναγιώτα Πολίτη, Ευάγγελος Αυδίκος. 2010. Διμήνι και Παλιούρι Μαγνησίας. Χώρος και ταυτότητα. Βόλος: Δήμος Αισωνίας

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας