Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία της ιστοριογραφίας

  • Κωδικός: ΙΣ0601
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2017-2018 εαρινό, 2014-2015 εαρινό, 2013-2014 εαρινό, 2012-2013 εαρινό, 2011-2012 εαρινό, 2010-2011 χειμερινό, 2008-2009 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Το μάθημα αναφέρεται στους τρόπους εξιστόρησης του παρελθόντος στη δυτική κουλτούρα και απευθύνεται σε φοιτητές και φοιτήτριες που ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν στην ιστορία της ιστορικής σκέψης και γνώσης. Η ιστοριογραφία προσεγγίζεται τόσο ως γνωστικό εγχείρημα όσο και ως πολιτισμική πρακτική. Συζητούνται οι μείζονες τάσεις στην αναπαράσταση του παρελθόντος κατά τη μεσαιωνική και νεότερη εποχή και η συγκρότηση της ιστορίας ως επιστήμης τον 19ο αιώνα. Δίνεται έμφαση στην ιστοριογραφία του 20ου αιώνα, στη ρήξη με το θετικιστικό παράδειγμα και σε διαφορετικές εκδοχές της «νέας ιστορίας» (σχολή των Annales, μαρξιστική ιστορία, ιστορία «από τα κάτω», μικροϊστορία, ιστορία των γυναικών και του φύλου, πολιτισμική ιστορία, προφορική ιστορία, η ιστορία στην εποχή της ψηφιοποίησης) καθώς και σε σύγχρονους προβληματισμούς γύρω από τη σχέση ιστορίας και μνήμης.

Συγγράμματα

  • Αρώνη-Τσίχλη, Κ. (2008): Ιστορικές Σχολές και Μέθοδοι. Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ιστοριογραφία, Αθήνα: Παπαζήση
  • Ίγκερς, Γκέοργκ (1999): Η Ιστοριογραφία στον 20ό αιώνα. Από την Επιστημονική Αντικειμενικότητα στην Πρόκληση του Μεταμοντερνισμού, Αθήνα: Νεφέλη
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας