Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Αρχαιολογία και Τέχνη των Κυκλάδων από την Αρχαιότητα ως το Μεσαίωνα

Περίληψη

Throughout history islands are commonly dismissed as insular and often their pivotal roles in social and economic networks overshadow this. This module takes an innovative look at the archaeology of islands with a focus on the Cyclades all the way from the classical through to the medieval periods. We will examine issues concerning the fluctuating states of being islands, levels of connectivity and isolation and of course network analysis. Through the archaeology and history we will look at major roles such as trade, tourism and exile and issues such as piracy and shipwrecks and we will focus on some key sites such as Delos, Naxos and Santorini. At the end of this module you should have a detailed understanding of the archaeology of the Cyclades; a good understanding of current themes in ancient and medieval history such as issues of exile, colonization, economy, networks; a long term view of the rise and decline of certain islands in the broader context of the Aegean; enhancement of skills of source criticism, in particular a capacity to use critically archaeological and literary evidence in combination; enhancement of visual skills; a capacity to read and understand art and architecture in context; a capacity to present clear, well informed and well-reasoned arguments both orally and in writing; and a capacity to work in group settings in a creative and flexible fashion.

Συγγράμματα

Δεν διατίθεται σύγγραμμα.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας