Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καθηγητές

Κωνσταντία Μουστάνη

Βιογραφικό

Η Ντίνα Μουστάνη γεννήθηκε στον Βόλο το 1978. Σπούδασε στο τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και συνέχισε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία (ΕΚΠΑ). Εκπόνησε τη διδακτορική της διατριβή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τίτλο: "Οι δημογραφικές εξελίξεις σ' ένα βιομηχανικό κέντρο: Βόλος 1881-1922" όπου και ολοκλήρωσε τη μεταδιδακτορική της έρευνα με θέμα: "Η συγκρότηση των φιλανθρωπικών θεσμών στο Βόλο: Η πρόνοια για τα έκθετα και ορφανά παιδιά της πόλης, 1882-1940".

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορική δημογραφία στην Ευρώπη και την Ελλάδα, την ιστορία των ορφανών και εκθέτων παιδιών, καθώς και την ιστορία των εβραϊκών κοινοτήτων στο χώρος της νοτιοανατολικής Ευρώπης τον 19ο αιώνα.

Από το 2014 διδάσκει στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας το σεμινάριο "Ιστορική δημογραφία και τοπική ιστορία" και από το 2016, στα πλαίσια της μεταδιδακτορικής της υποτροφίας από το Rothschild Foundation (Hanadiv) Europe, το μάθημα "Ποσοτικές μέθοδοι στην Ιστορία: οι Εβραϊκές κοινότητες της Θεσσαλίας".

Διδακτορική Διατριβή

Ντίνα Μουστάνη, Οι Δημογραφικές Εξελίξεις σ' ένα Βιομηχανικό Κέντρο: Βόλος, 1881-1922, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Παν/μιο Θεσσαλίας, Βόλος, 2014

Δημοσιεύσεις

  • Ντίνα Μουστάνη, "Η συγκρότηση μιας νέας πόλης: ο Βόλος το 1885", Τα Ιστορικά, τόμ, 64, 2016, 127-154
  • Ντίνα Μουστάνη, "Η υποδοχή του Βασιλιά στο Βόλο", Ευγενία Δρακοπούλου, Δημήτρης Δημητρόπουλος (επιμ.), Ταξίδια στο Αιγαίο με Πλοηγό την Ιστορία, Αθήνα, ΕΙΕ/ΙΣΕ, ΟΛΠ, 2015
  • Ντίνα Μουστάνη, "Αφομοίωση και διάκριση: οι κοινότητες των Οθωμανών και Εβραίων στο Βόλο μετά την προσάρτηση", Ε' Ευρωπαϊκό Συνέδριο Νεοελληνικών Σπουδών, Συνέχειες, ασυνέχειες, ρήξεις στον ελληνικό κόσμο (1204-2014): οικονομία, κοινωνία, ιστορία, λογοτεχνία, Θεσσαλονίκη, 2015, 295-310
    http://www.eens.org/EENS_congresses/2014/moustani_ntina.pdf
  • Ντίνα Μουστάνη, Νίκος Τζαφλέρης, «Κοινωνική πρόνοια και περίθαλψη στο Βόλο: Οι φυματικοί στο Μεσοπόλεμο», Γιάννης Κυριόπουλος (επιμ.), Δημόσια Υγεία και Κοινωνική Πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Αθήνα, Παπαζήσης, 2008, 387-404
  • Ντίνα Μουστάνη, "Πληθυσμός και επαγγελματική διαστρωμάτωση στο Βόλο το 1885, μέσα από το αρχείο του Δημοτολογίου", Βόλος, 2008
    http://extras.ha.uth.gr/pythagoras2/photos/research2.pdf
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας