Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καθηγητές

Κωνσταντίνος Γκοτσίνας

  • Βαθμίδα: Μεταδιδακτορικός Υπότροφος
  • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Ιστορία
  • Γραφείο: 5 08Β
  • Ώρες συνεργασίας: Τετάρτη 15.00-16.30
  • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Κωστής Γκοτσίνας σπούδασε Ιστορία και Αρχαιολογία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο Αθηνών, και στη συνέχεια Ιστορία στην École des Hautes Études en Sciences Sociales στο Παρίσι, όπου ολοκλήρωσε και τη διδακτορική του διατριβή με θέμα τα ναρκωτικά στην ελληνική κοινωνία του Μεσοπολέμου. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη διαμόρφωση του κράτους, την κοινωνική και την πολιτισμική ιστορία, τις παρεκκλίνουσες συμπεριφορές και τη διαχείρισή τους.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας