Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Μια οικεία ετερότητα: Βυζαντινή αρχαιολογία και τοπικές κοινωνίες στη σημερινή Πόλη

Την Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 19:00 στην αίθουσα Πολυμέσων, η Alessandra Ricci (Πανεπιστήμο Koҫ) θα μιλήσει με θέμα Μια οικεία ετερότητα: Βυζαντινή αρχαιολογία και τοπικές κοινωνίες στη σημερινή Πόλη.

Η διάλεξη θα γίνει στα αγγλικά.

Η διάλεξη αυτή παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο η ανασκαφή ενός Μεσοβυζαντινού μοναστηριού στην ασιατική πλευρά της Πόλης, μετατράπηκε σε αρχαιολογικό πάρκο και πώς εντάχθηκε στη ζωή της τοπικής κοινωνίας του Küҫükyali.

Η Alessandra Ricci είναι επίκ. καθηγήτρια στην Αρχαιολογία της Ύστερης Αρχαιότητας και του Βυζαντίου στο Τμήμα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Koҫ και Υπότροφος ερευνήτρια του Ιδρύματος Ωνάση.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας