Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Ιστορία των Θετικών Επιστημών

  • Κωδικός: ΙΣ2291
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Εμβάθυνσης
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2020-2021 χειμερινό, 2019-2020 χειμερινό, 2017-2018 χειμερινό, 2016-2017 χειμερινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 εαρινό, 2009-2010 εαρινό, 2008-2009 εαρινό

Περίληψη

Θα παρουσιαστεί η εξέλιξη των θετικών επιστημών (με έμφαση στη φυσική) από τις πρώτες μαθηματικές έννοιες και την βαβυλωνιακή αστρονομία μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Παράλληλα θα παρουσιαστούν και οι διαφοροποιήσεις στην εξέλιξη της φιλοσοφίας της επιστήμης. Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι:

Προϊστορία – Η Αρχαία Ανατολή – Αρχαίοι Έλληνες Φυσικοί Φιλόσοφοι – Αριστοτέλης – Οι Επιστήμες στον Ελληνιστικό Κόσμο – Ρωμαϊκός Κόσμος, Άραβες Επιστήμονες και η Εποχή της Μετάφρασης – Το Μεσαιωνικό Πανεπιστήμιο – Η Επιστημονική Επανάσταση – Η Επιστημολογία από το 1500 έως το 1800 – Η Επιστημονική Επανάσταση στη Χημεία – Η Γέννηση της Βιολογίας – Ο Ηλεκτρομαγνητισμός και η Θεωρία Πεδίου – Η Επιστημολογία από το 1800 έως το 1950 – Η Θεωρία της Σχετικότητας – Η Κβαντική Φυσική – Η Μαθηματική Λογική – Η Επιστημολογία μετά το 1950 – Η Ιστορία της Ιστορίας των Θετικών Επιστημών

Στα μαθήματα καλύπτουμε ένα ευρύτατο χρονικό φάσμα της επιστήμης και παράλληλα μελετάμε τις φιλοσοφικές απόψεις για την επιστήμη. Ο σκοπός του μαθήματος δεν είναι η αποστήθηση όλων αυτών των πληροφοριών αλλά η κριτική και συγκριτική αντιμετώπισή τους.

Συγγράμματα

  • Lindberg D. (1997): Οι απαρχές της δυτικής επιστήμης. Η φιλοσοφική, θρησκευτική και θεσμική θεώρηση της ευρωπαικής επιστημονικής παράδοσης,600 π.Χ - 1450 μ.Χ, Αθήνα: Εκδ. ΕΜΠ (4η έκδοση)
  • Bowler P., Rhys Morus I. (2014): Η ιστορία της νεότερης επιστήμης, Ηράκλειο: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης
  • Losee J. (1993): Φιλοσοφία της επιστήμης, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας