Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Καθηγητές

Θέμης Ντάλλας

 • Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολιτιστική αστρονομία, Διαδικτυακές εφαρμογές
 • Γραφείο: 6 19
 • Ώρες συνεργασίας: Τρίτη 11:00-13:00, Τετάρτη 10:00-12:00
 • Τηλέφωνο: 2421074862
 • e-mail:
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Θέμης Ντάλλας γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στην Υπολογιστική Αστροφυσική στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 1996. Από το 1997 ασχολείται επαγγελματικά με το διαδίκτυο. Έχει υλοποιήσει 150 κόμβους στο ίντερνετ μεταξύ των οποίων για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, τον Οργανισμό Αθήνα 2004, το Ράλι Ακρόπολις, πολλές εταιρίες (κυρίως από τον χώρο του αυτοκινήτου) και φυσικά για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Από το 2004 εργάζεται ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Είναι υπεύθυνος για την παρουσία του Τμήματος στο διαδίκτυο. Η ερευνητική του δραστηριότητα αυτόν τον καιρό εστιάζεται στον προσανατολισμό των εκκλησιών.

Δημοσιεύσεις

Πολιτιστική Αστρονομία
 • Dallas T.G. (2017c): "The Orientations of Early Christian Churches in Perfaecture Illiricum" (Συνέδριο Road to the Stars, Santiago de Compostela 18-23/9/2017)
 • Dallas T.G. (2017b): "Are the Moons of Ninnion a Representation of Earthshine?" (Συνέδριο Road to the Stars, Santiago de Compostela 18-23/9/2017)
 • Dallas T.G. (2017a): "The Orientations of Coptic Churches in Egypt" (Συνέδριο Environment and Religion in Ancient and Coptic Egypt, Αθήνα 1-3/2/2017)
 • Dallas T.G. (2016b): "The Ancient Skyscape Over the Sanctuary of the Egyptian Gods in Marathon", in Guilhou N. (ed.) Liber Amicorum - Speculum Siderum: Nut Astrophoros, Archaeopress, 153-166.
 • Ντάλλας Θ., Αποστόλου Χ. (2016a): "Ο αστρονομικός προσανατολισμός παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Χαλκιδικής" (ΑΕΜΘ 29, Θεσσαλονίκη 3-5/3/2016)
 • Dallas T.G. (2015b): "On the Orientation of Byzantine Churches in Thessalonike", MAA, 15(3), 213-224
 • Dallas T.G. (2011): "The Discovery of Neptune as a Case Against Strong Popperian Falsificationism" (10o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο)
 • Dallas T.G., Mitsopoulou Ch. (2007): "The Moons of Ninnion" (8o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο)
Αστροφυσική
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας