Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Διδάσκοντες

Θέμης Ντάλλας

 • Βαθμίδα: ΕΔΙΠ
 • Επιστημονικά ενδιαφέροντα: Πολιτισμική αστρονομία, Διαδικτυακές εφαρμογές
 • Γραφείο: 6 19
 • Ώρες συνεργασίας: Δευτέρα 12:00-13:00, Τετάρτη 09:00-11:00
 • Τηλέφωνο: 2421074862
 • e-mail:
 • website: uth.academia.edu/TGDallas
 • Μαθήματα στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος:

Βιογραφικό

Ο Θέμης Ντάλλας γεννήθηκε στο Λονδίνο. Σπούδασε Φυσική στο Πανεπιστήμιο Πατρών και υποστήριξε τη διδακτορική του διατριβή στην Υπολογιστική Αστροφυσική στο ίδιο Πανεπιστήμιο το 1996. Από το 1997 ασχολήθηκε επαγγελματικά με το διαδίκτυο. Έχει υλοποιήσει περισσότερους από 150 κόμβους στο ίντερνετ μεταξύ των οποίων για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, τον Οργανισμό Αθήνα 2004, το Ράλι Ακρόπολις, πολλές εταιρίες (κυρίως από τον χώρο του αυτοκινήτου) και –φυσικά– για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Μέσα σε αυτούς περιλαμβάνονται κόμβοι ερευνητικών προγραμμάτων, με χρήση βάσεων δεδομένων και χαρτογραφίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι:

 • Η Κοινωνική Αρχαιολογία του Ελληνικού Κόσμου κατά την Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου και την Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδο (http://aristeia.ha.uth.gr/)
 • Η εμπειρία των Εβραίων της Ελλάδας στις οπτικοακουστικές μαρτυρίες για το Ολοκαύτωμα (http://gjst.ha.uth.gr/el/)
 • Έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης από στη νοτιοανατολική Ευρώπη (http://gendermigration.ha.uth.gr/)

Από το 2004 εργάζεται ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Πέρα από τη διαχείριση της παρουσίας του Τμήματος στο διαδίκτυο, διδάσκει μαθήματα σχετικά με την ιστορία των θετικών επιστημών και τη χρήση των υπολογιστών στις ανθρωπιστικές επιστήμες. Η τρέχουσα ερευνητική του δραστηριότητα εστιάζεται στην πολιτισμική αστρονομία.

Δημοσιεύσεις

Πολιτισμική Αστρονομία
 • Dallas T.G. & Zanni A. (2023): "On the Orientation of Early Syriac Churches", στο Maglova, P., Stoev, A. (επιμ.) Cultural Astronomy & Ancient Skywatching, Proceedings of the 28th annual meeting of SEAC, Stara Zagora 6-10/9/2021, Totem Studio, 377-387.
 • Dallas T.G. (2023): "A first view of the Summer Solstice Sunset at the Cave of Ayia Triada", στο Maglova, P., Stoev, A. (επιμ.) Cultural Astronomy & Ancient Skywatching, Proceedings of the 28th annual meeting of SEAC, Stara Zagora 6-10/9/2021, Totem Studio, 374-376.
 • Dallas T.G. (2022): "Celestial Aspects of Aphaia", Journal of the Hellenic Institute of Egyptology, 5, 25-38
 • Dallas T.G. (2022): "A Note on the Orientation of Byzantine Churches in Sardinia" (Συνέδριο SEAC XXIX, Timisoara 5-9/9/2022)
 • Ντάλλας Θ. (2022): "Μπορεί η αστρονομία να ερμηνεύσει τις ταφές στο σπήλαιο της Αγίας Τριάδας;" (ΑΕΘΣΕ 7, Βόλος 3-5/6/2022)
 • Dallas T.G. (2021): "A Note on the Orientation of Nubian Churches", Beitrage zur Sudanforschung, 13, 47-58
 • Ντάλλας Θ., Αποστόλου Χ. (2020): "Ο αστρονομικός προσανατολισμός παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Χαλκιδικής", στο Αδάμ-Βελένη Π., Αρβανιτάκη Α., Ζιωγάνα Μ. (επιμ.) Πρακτικά ΑΕΜΘ 29, Θεσσαλονίκη 3-5/3/2016, Εκδόσεις Ζήτη, 393-396
 • Dallas T.G. (2020): "A Note on pre-Aksumite Temple Orientation", στο Spasova S., Genov A. (eds.), Proceedings of the Third International Symposium Megalithic Monuments and Cult Practices, Neofit Rilski University Press, 350-356
 • Dallas T.G. (2020): "The Ancient Skyscape over the Temple of Isis at Stobi", Journal of the Hellenic Institute of Egyptology, 3, 11-18
 • Dallas T.G. (2020): "On the Orientations of Coptic Churches in Egypt", στο Maravelia A.A. & Guilhou N. (eds.) Environment and Religion in Ancient and Coptic Egypt: Sencing the Cosmos through the eyes of the Divine, Archaeopress, 85-105
 • Ντάλλας Θ. (2018): "Ο προσανατολισμός των παλαιοχριστιανικών βασιλικών της Νέας Αγχιάλου" (ΑΕΘΣΕ 6, Βόλος 1-4/3/2018)
 • Dallas T.G. (2018): "On the Orientation of Early Christian Churches in Praefectura Illyricum", Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 18(4), 131-138
 • Dallas T.G. (2018): "Are the Moons of Ninnion a Representation of Earthshine?", Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 18(4), 19-23
 • Dallas T.G. (2016): "The Ancient Skyscape Over the Sanctuary of the Egyptian Gods in Marathon", in Guilhou N. (ed.) Liber Amicorum - Speculum Siderum: Nut Astrophoros, Archaeopress, 153-166
 • Dallas T.G. (2015): "On the Orientation of Byzantine Churches in Thessalonike", Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 15(3), 213-224
 • Dallas T.G., Mitsopoulou Ch. (2007): "The Moons of Ninnion" (8o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Θάσος 13-15/9/2007)
Αστροφυσική
Άλλα
 • Chiotis, G., Apostolou, C., Dallas, T.G. (2017): "Βehind the scenery: Setting up the Research Platforms for the 'Aristeia' project", in Mazarakis Ainian A., Alexandridou A., Charalambidou X. (eds.), Regional Stories: Towards a New Perception of the Early Greek World, University of Thessaly Press, 37-42
 • Papamichos Chronakis P., Dallas T.G. (2012): "The Database 'Greek Jewish Shoah Testimonies'" (Συνέδριο Archives of Memory: The Experience of Greek Jews in Audiovisual Testimonies, Βόλος, 24-25/2/2012)
 • Dallas T.G. (2011): "The Discovery of Neptune as a Case Against Strong Popperian Falsificationism" (10o Ελληνικό Αστρονομικό Συνέδριο, Ιωάννινα 5-8/9/2011)
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας