Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Υποδοχή πρωτοετών φοιτητών

Η υποδοχή των πρωτοετών φοιτητών του IAKA θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015, στις 11:00, στο αμφιθέατρο Σαράτση.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας