Φωτογραφία

Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Αναζήτηση στο αρχείο εκδηλώσεων

Μουσεία σε κίνηση

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και το Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, οργανώνουν συνέδριο με θέμα Museums in Motion στον Βόλο την 3η και 4η Ιουλίου 2015, στον πολυχώρο Τσαλαπάτα.

Το συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Θαλής - Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: DeMuCiV, Σχεδιάζοντας το Μουσείο της Πόλης του Βόλου: ιστορική έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών περιβαλλόντων για τη διάχυση της επιστημονικής γνώσης».

Δείτε την αφίσα, το πρόγραμμα, τις περιλήψεις των ανακοινώσεων, περισσότερες πληροφορίες και τη λίστα των ομιλητών.

ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας