Ιστορία
Αρχαιολογία
Κοινωνική Ανθρωπολογία

Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών

Κοινωνική ιστορία του Βυζαντίου

  • Κωδικός: ΣΜ1025
  • Κατεύθυνση: Ιστορία
  • Κατηγορία: Καταστατικό
  • Ώρες διδασκαλίας ανά εξάμηνο: 39
  • Μονάδες ECTS: 5.0
  • Διδάχθηκε: 2016-2017 εαρινό, 2015-2016 χειμερινό, 2014-2015 χειμερινό, 2013-2014 χειμερινό, 2012-2013 χειμερινό, 2011-2012 χειμερινό, 2010-2011 χειμερινό, 2009-2010 χειμερινό, 2008-2009 εαρινό, 2007-2008 χειμερινό, 2006-2007 χειμερινό, 2005-2006 χειμερινό

Περίληψη

Μέσα από την ιστορική πορεία της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, θα σκιαγραφήσουμε τομές και συνέχειες στην εξέλιξη του κράτους. Θα επικεντρωθούμε στην παρουσίαση πτυχών της πολιτικής, της διπλωματίας, της οικονομίας και του πολιτισμού με έμφαση στην βυζαντινή κοινωνία, στην εξέλιξη της δομής και στη σύνθεσή της. Θα εξετάσουμε όψεις της κοινωνίας εν καιρώ ειρήνης και ευημερίας, αλλά και σε φάσεις δυσαρέσκειας, αναβρασμού και επαναστατικής έκρηξης.

Συγγράμματα

  • Καραγιαννόπουλος Ι. (1995): Το Βυζαντινό Κράτος, Θεσσαλονίκη: Βάνιας
  • Λαμπάκης Σ. &al (2003): Βυζαντινό κράτος και κοινωνία, Αθήνα: Ηρόδοτος
ΙΑΚΑ: Κεντρική σελίδα Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας